Om The Nest

The Nest drives av Lena Eiane Aarre på Tasta Senter i Stavanger. Hun er utdannet innen helhetsmassasje fra Sola Helsefarm, der det ble vektlagt å ta vare på hele mennesket, både energetisk og muskulært. Siden da har hun videreutdannet seg innen anatomi, fysiologi, lymfeterapi og patologi.

Lena opplever å ha en fantastisk jobb som er utrolig takknemlig og givende. 

Velkommen skal du være.